Seje

1. konstitutivna seja NO

Seja je potekala dne 05.04.2007 ob 19.00