Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za prijavo prireditve ali shoda (oddati na Upravni enoti)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE