Vloge in obrazci

Domov E-občina

Prijava za Medobčinski inšpektorat

Oddaja prijave
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE