Posebna občinska volilna komisija

Posebna občinska volilna komisija (POVK)

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Davor Koren
 • podpredsednica, Anja Mujdrica
 • prvi član, Slavko Horvat
 • namestnik prvega člana, Zvonko Oršoš
 • druga članica, Sabina Šajher
 • namestnica druge članice, Anja Cigut
 • tretja članica, Renata Šebjan
 • namestnica tretje članice, Irena Muhič
 • tajnik POVK, Štefan Činč
 • namestnica tajnika POVK, Aleksandra Godina
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Davor Koren, Lipovci 203, 9231 Beltinci
 • podpredsednica, Tatjana Trstenjak, Panonska 7/b, 9231 Beltinci
 • prvi član, Slavko Horvat, Dokležovje, Murska ulica 28, 9231 Beltinci
 • namestnik prvega člana, Zvonko Oršoš, Poljska pot 9/g, 9231 Beltinci
 • drugi član, Janko Bezjak, Lipovci 265, 9231 Beltinci
 • namestnica drugega člana, Anja Cigut, Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 Beltinci
 • tretja članica, Sabina Šajher, Ribiška pot 2, 9231 Beltinci
 • namestnica tretje članice, Irena Muhič, Dokležovje, Glavna ulica 53, 9231 Beltinci