Posebna občinska volilna komisija

Domov Organi občine

Posebna občinska volilna komisija (POVK)

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Davor Koren, Lipovci 203, 9231 Beltinci
  • podpredsednica Tatjana Trstenjak, Panonska 7/b, 9231 Beltinci
  • prvi član Slavko Horvat, Dokležovje, Murska ulica 28, 9231 Beltinci
  • namestnik prvega člana Zvonko Oršoš, Poljska pot 9/g, 9231 Beltinci
  • drugi član Janko Bezjak, Lipovci 265, 9231 Beltinci
  • namestnica drugega člana Anja Cigut, Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 Beltinci
  • tretja članica Sabina Šajher, Ribiška pot 2, 9231 Beltinci
  • namestnica tretje članice Irena Muhič, Dokležovje, Glavna ulica 53, 9231 Beltinci
  • tajnik POVK Štefan Činč
  • namestnica tajnika POVK Aleksandra Godina

Mandatno obdobje 2014 do 2018

12.12.2018 ob 16.00
03.09.2018 ob 19.00