Posebna občinska volilna komisija

Posebna občinska volilna komisija (POVK)

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Davor Koren, Lipovci 203, 9231 Beltinci
  • podpredsednica, Tatjana Trstenjak, Panonska 7/b, 9231 Beltinci
  • prvi član, Slavko Horvat, Dokležovje, Murska ulica 28, 9231 Beltinci
  • namestnik prvega člana, Zvonko Oršoš, Poljska pot 9/g, 9231 Beltinci
  • drugi član, Janko Bezjak, Lipovci 265, 9231 Beltinci
  • namestnica drugega člana, Anja Cigut, Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 Beltinci
  • tretja članica, Sabina Šajher, Ribiška pot 2, 9231 Beltinci
  • namestnica tretje članice, Irena Muhič, Dokležovje, Glavna ulica 53, 9231 Beltinci
  • tajnik POVK, Štefan Činč
  • namestnica tajnika POVK, Aleksandra Godina