Vloge in obrazci

Vloga za popolno ali delno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del na njej