Vloge in obrazci

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za legalizacijo objekta