Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja za prodajo na premičnih stojnicah v Občini Beltinci

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku