Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja k ureditvi odvoza komunalnih odpadkov