Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za izdajo soglasja k ureditvi odvoza komunalnih odpadkov