Vloge in obrazci

Vloga za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi prireditve