Vloge in obrazci

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka