Vloge in obrazci

Vloga za plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci - kanalizacija