Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci - kanalizacija