Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku