Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialne ogroženosti

Priloge

Stroški v postopku