Vloge in obrazci

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialne ogroženosti

Priloge

Stroški v postopku