Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za prijavo občinske takse (uporaba javne površine oz. prostora, uporaba plakatnih mest)