Novice občine

1. KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI V NOVEM MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022

7. 12. 2018 Lilijana B. H. 627