Novice občine

LISTA - UVRSTITEV IN RAZVRSTITEV UDELEŽENCEV RAZPISA OBČINE BELTINCI IN STANOVANJSKEGA SKLADA RS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2019

21. 6. 2019 Lilijana B. H. 397