Novice občine

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE JE POSREDOVALO OBVESTILO, DA JE V URADNEM LISTU RS OBJAVLJEN - JAVNI RAZPIS - PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

11. 12. 2019 Lilijana B. H. 113