Novice občine

JAVNA OBRAVNAVA - ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI BELTINCI

26. 2. 2020 Lilijana B. H. 192