Novice občine

OPOZORILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA - NEDOVOLJENO ODLAGANJE ODPADKOV V OKOLJE

22. 10. 2020 Lilijana B. H. 135