Novice občine

OBVESTILO UPRAVE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN - PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE AVIARNE INFLUENCE!

10. 12. 2020 Lilijana B. H. 110