Vloge in obrazci

Vprašalnik - proces priprave strategije pametne skupnosti občine Beltinci