Novice občine

POZIV ZA VLOŽITEV VLOGE ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LETU 2022

9. 2. 2022 Lilijana B. H. 81