Delovna telesa, skupine...

Uredniški odbor informativnega glasila Mali Rijtar

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • odgovorni urednik, BOJAN VEREŠ, Ižakovci 41b, 9231 Beltinci
 • namestnik odgovornega urednika, MIRAN MAUČEC, Gančani 187, 9231 Beltinci
 • član uredniškega odbora, ŠTEFAN ŽIŽEK, Gančani 146, 9231 Beltinci
 • članica uredniškega odbora, GABRIJELA KÜZMA, Gančani 211, 9231 Beltinci
 • članica uredniškega odbora, TINA ZVER VLAJ, Melinci 41, 9231 Beltinci
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • odgovorna urednica, SIMONA CIZAR, Mladinska ul. 11, 9231 Beltinci
 • JOŽICA JAKOB, Jugovo 48, 9231 Beltinci
 • GENOVEFA VIRAG, Bratonci 39, 9231 Beltinci
 • SNEŽANA BRAČKO, Krožna 2, 9231 Beltinci
 • MARTINA PERŠA, Ižakovci 10/a, 9231 Beltinci
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • odgovorna urednica, SIMONA CIZAR, Mladinska ul. 11, 9231 Beltinci
 • SNEŽANA BRAČKO, Beltinci, Krožna 2, 9231 Beltinci
 • IVAN MESARIČ, Lipovci 100/a, 9231 Beltinci
 • GENOVEFA VIRAG, Bratonci 39, 9231 Beltinci
 • BOJAN VEREŠ, Ižakovci 41/b, 9231 Beltinci