Novice občine

OBVESITLO O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV OBČINE BELTINCI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV ZA LETO 2022

16. 5. 2022 Lilijana B. H. 562