Javni razpisi, namere...

JAVNA RAZGRNITEV - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Poslovno - industrijsko cono Beltinci s pripadajočim okoljskim poročilom

19. 5. 2022 Tatjana T. 235