Projekti občine

Kanalizacija Bratonci

4336
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci