Projekti občine

Kanalizacija Gančani

4152
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci