Projekti občine

Kanalizacija Gančani

4249
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci