Projekti občine

Kanalizacija Lipa

4074
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci