Projekti občine

Kanalizacija Lipa

4190
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci