Projekti občine

Kanalizacija Lipovci

4212
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci