Projekti občine

Kanalizacija Lipovci

4102
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci