Projekti občine

Kanalizacija Melinci

4218
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci