Projekti občine

Kanalizacija Melinci

4094
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci