Novice občine

OBVESTILO MINISTRSTVA ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR - POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA

6. 2. 2023 Lilijana B. H. 70