Novice občine

Sklep o javni predstavitvi predloga Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Beltinci

6. 4. 2023 Lilijana B. H. 73