Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za prijavo občinske takse (uporaba javne površine oz. prostora, uporaba plakatnih mest)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE