Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za izdajo soglasja k ureditvi odvoza komunalnih odpadkov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE