Novice občine

ODREDBA O PREVENTIVIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA (SARS-COV-2) V OBČINI BELTINCI

13. 3. 2020 Lilijana B. H. 1402