Novice občine

OBVESTILO AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE V ČASU TRAJANJA COVID-19

2. 4. 2020 Lilijana B. H. 592