Občinski predpisi

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci