Občinski predpisi

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci

Predpisi, na katere predpis vpliva