Občinski predpisi

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci