Javni razpisi, namere...

Domov Obvestila in objave

JAVNA OBRAVNAVA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI BELTINCI

29.06.2020 Lilijana B. H. 415
29.06.2020
Javna naznanila in razgrnitve
29.12.2020 do 23:59
007-4/2020-1
24.06.2020
Tatjana Trstenjak, višja svetovalka I. v OU
tatjana.trstenjak@beltinci.si
02/5413-541